Jak si vybrat kvalitního trenéra?

Jak si vybrat kvalitního trenéra?

Toto téma je v současné době velmi aktuální, trenérské školy chrlí ročně stovky absolventů s licencí, umožňující trénovat klienty. Který trenér je ale ten pravý a kterému se raději obloukem vyhnout?  Na toto téma jsme si pro vás připravili krátké video, které jsme natočili formou grotesky, snad se vám bude líbit, naleznete je v článku. Vzhledem k tomu, že o tomto tématu lze říci poměrně hodně, je k videu připojený i náš průvodce výběrem trenéra, který vás navede na toho pravého u vás v posilovně.

Napadá vás otázka „Proč si mám najímat trenéra?“, když od nás máte (budete mít) kompletní instruktážní videa, demonstrující správnou techniku cvičení a spousty článků o výživě, možnost vygenerovat personalizovaný trénink a dietní plán? Odpověď je jednoduchá. Jakožto cvičenec na sebe nevidíte ze všech úhlů a nemáte možnost stoprocentně vyhodnotit své nastavení pánve, páteře, lopatek, končetin atp. Osobní trenér má možnost podívat se ze všech stran, zkontrolovat kompletní nastavení těla a techniku doladit k dokonalosti.  Pokud trenér povede své navádění pohybu správnými instrukcemi, je možné docílit aktivace svalů, o kterých jste ani netušili, že máte(dokud nezkusíte, neuvěříte). Rovněž vám může pomoci s motivací, popřípadě Vás jistit při náročnějších cvicích.

Průvodce výběrem vhodného trenéra

Úroveň vzdělání

Trénování je vázaná živnost, legislativa umožňuje získat živnostenské oprávnění po úspěšném absolvování jednoho trenérského kurzu akreditovaného ministerstvem školství. Minimální rozsah takového kurzu je 150 hodin. Část kurzu je vždy výhradně teoretická a druhá praktická. Dokážete si tedy představit, jaké vzdělání člověk za těch 150 hodin asi získá.

S úrovní vzdělání trénerů je to stejné jako u ostatních druhů škol. Jednoduše řečeno, někde je výuka podrobnější a náročnější, jinde jde spíše o povídání než o intenzivní výuku. V tomto směru stojí za zmínku špičková škola v České republice patřící Danu Müllerovi s názvem IQ pohyb.

Výše zmíněná licence je pouze základ celého vzdělání. Zda to trenér s trénováním myslí opravdu vážně zjistíte, když ho požádáte, aby Vám řekl jaké další licence má a popřípadě vám je donesl ukázat. Získávání osvědčení z dalších kurzů je sice časově a především finančně poměrně náročná věc, ale zvyšuje kvalifikaci a kvalitu trenéra . Každé další trenérovo osvědčení vás informuje o jeho skutečném zaměření a o tom na co se specializuje. Certifikaci lze získat pro cvičení na pomůckách (TRX, BOSU, Flowin atp.), cvičení s těhotnými a ženami po porodu, core, licenci pro výživové poradenství, sportovní výživu atd.

Základním hodnotícím kritériem může být množství licencí, jimiž trenér disponuje. Kvantita není zárukou kvality, ale lze ji považovat za její předpoklad. Pokud se trenér prezentuje specializací na zdravotní cvičení a má pouze základní trenérské vzdělání z kulturistické trenérské školy, je jen těžko uvěřitelné, že by měl znalosti potřebné k tomu, aby vám pomohl se zdravotními problémy.

Vstupní pohovor

Před započetím spolupráce by po vás trenér měl chtít vstupní pohovor. Cílem by mělo být získání co nejvíce informací o vaší osobě, o dietní a tréninkové historii, cílech a v neposlední řadě také o vašich zdravotních obtížích.

O co vše by se měl zajímat a proč?

 • Jméno, kontakt
 • Věk, váha, výška – nebo by si vás měl sám změřit a zvážit
 • Zaměstnání, úroveň stresu
 • Váš cíl a očekávání
  • Aktuální
  • Dlouhodobý
 • Počet tréninků týdně, které chcete absolvovat
 • Kuřák / nekuřák
 • Zda děláte nějaký další sport, popřípadě jinou fyzickou aktivitu
 • Zda trpíte bolestmi zad, kloubů nebo máte nějaké další obtíže
 • Nemoci, se kterými se dlouhodobě léčíte, popřípadě léky, které dlouhodobě užíváte. V případě vysokého tlaku, cukrovky a dalších nemocí je nutné trénink velmi výrazně pozměnit, aby nedošlo k ohrožení klienta.
 • Operace kloubního aparátu
 • Zkušenost s cvičením
 • Zkušenosti s dietami a jejich výsledek
 • Rovněž by vás měl požádat o to, abyste si pouze pro sebe pořídili fotografii ve spodním prádle, kterou můžete pak použít pro srovnání vašeho vývoje
 • Trenér by si měl prohlédnout váš „běžný postoj“ a zhodnotit, zda trpíte nějakým posturálním problémem (od plochých nohou, po hyperlordózu/kyfózu, protrakci ramen, předsun hlavy atd.)
 • Potravinové alergie, případně co nejíte a co v dietě upřednostňujete

Takto by měly vypadat základní otázky. Je nutné si uvědomit, že čím více informací trenér obdrží, tím kvalitněji by měl být schopen pracovat.

Ze vstupního pohovoru by si trenér měl vyhotovit zápis, zaznamenávající předané informace. Správnost takového protokolu je vhodné potvrdit podpisem obou stran.

Možná se divíte, zda je opravdu nutné, rozebírat vše takhle dopodrobna s prakticky cizím člověkem. Výše vypsané údaje by měly být pevný základ, na který se zeptá každý trenér. Z těchto dat je možné vypočítat například Harris-Benedictovu rovnici stanovující BMR, určit celkový energetický výdej s ohledem na fyzické aktivity, stres, zaměstnání a sestavit dietu s ohledem na váš denní režim a cíl, který máte. Jen tak lze,v kombinaci s dalšími parametry, vytvořit personalizovaný dietní plán odpovídající vašim cílům a potřebám.

Informace lze využít i při sestavování tréninkového plánu. Cílem by měla být především kompenzace vaší denní rutiny. Uvolňování svalů, které jsou během dne ve zkrácení, například při sedavém zaměstnání nebo při práci s PC. Trénink by měl maximálně zohledňovat váš fyzický stav. Pokud se trénink správně sestaví, zvolí se vhodné cviky a dodrží se kvalitní technika, lze ve velmi krátké době odstranit bolesti zad, hlavy a další problémy.

Pokud se Váš trenér na tyto věci neptal, je jen těžké odhadnout, jak dokázal sestavit vhodný tréninkový plán a správnou dietu.

Pocit během a po cvičení

Pokud jste s trenérem prošli výše zmíněným, uzavřeli jste spolupráci a začali jste spolu trénovat, je dobré dát na řeč svého těla.  Pokud odcvičíte sérii nějakého cviku a bezprostředně po odcvičení si musíte protáhnout bolestivou bederní páteř (nebo jinou část těla) něco není v pořádku. Cvičení by vám mělo od bolesti pomáhat, ne vám ji přinášet. Je ovšem nutné říci si, co považovat za špatnou bolest a která je ta dobrá, způsobená vyplavením kyseliny mléčné a způsobená poškozením svalových vláken důsledkem cvičení.

Dobré typy bolesti

Jemná bolest ve svalech během cvičení, jež je s rostoucím počtem opakování doprovázena pálením v procvičované partii a ve svalech, jež jsou synergisty pohybu, je v pořádku. Takováto bolest je způsobena délkou a intenzitou zátěže, kdy dochází k vyplavením laktátu (kyseliny mléčné) do svalu.

Bolest projevující se den nebo dva po tréninku, pociťovaná především po intenzivnějším typu tréninku, by vás neměla omezovat v běžném životě. Tento typ bolesti je způsoben poškozením svalových vláken a vyplavením kyseliny mléčné, jež se ještě nestihla odbourat. Laktát působí jako „pojistka“ proti další zátěži svalu před jeho kompletní regenerací. Tato bolest je do jisté míry v pořádku. Začátečníci obvykle prochází většími bolestmi než pokročilí cvičenci. Po tvrdším tréninku nohou je tento typ bolesti velmi častý. Pokud ovšem druhý den nemůžete chodit, trenér to s vámi přehnal a toto v pořádku není.

Špatná bolest

Nepříjemná bolest v oblasti páteře, hrudníku a kloubů je bohužel také častým jevem. Můžete pociťovat zatuhnutí, nastupující bezprostředně po docvičení pracovní série, například bolest, která vás nutí protáhnout si spodní část zad nebo krční páteř. Takový typ bolesti lze považovat za špatný a neměl by se vyskytnout.  Je to způsobeno zpravidla nevhodnou technikou cvičení. Důvodem může být nevhodné postavení páteře, decentrování kloubního postavení atp.  Vždy jde o pochybení trenéra.

Dieta a hlad

Správný trenér, potažmo výživový poradce, by měl být schopen nastavit dietní režim tak, aby odpovídal vašemu dennímu režimu. Během diety byste neměli pociťovat velký hlad a množství jídla by mělo být takové, aby šlo v pohodě zkonzumovat. V extrémních případech, kdy jste byly přehnaně „rozežraní“ je samozřejmě možné, že v začátcích diety budete hladoví. Naopak pokud jste byli v dietě, jež byla postavena na konzumaci jednoho rajčete na 3 části během dne, pak nemůžete čekat, že se vám množství nebudou zdát velká.

Je zde možnost, že i navzdory vhodně nastavené dietě a tréninku půjde vaše váha nahoru, ačkoli cílem je redukování hmotnosti. Tento proces by se měl během jednoho, maximálně dvou týdnů zvrátit a dieta by měla začít fungovat tak, jak byla navržena. Důvodů navýšení hmotnosti v prvním týdnu diety může být několik:

1) Váš dlouhodobý energetický příjem před dietou byl příliš nízký a proto vaše tělo ukládá každou kapku energie navíc do tukové tkáně. Tento režim běží několik dní i po nasazení diety, protože metabolismus nereaguje tak flexibilně. Vydržte ještě pár dní.

2) Nově nastavený proces fyzické zátěže přiměje tělo k tvorbě vyšších zásoby glykogenu, což je palivo pro svaly. Toto palivo na sebe váže vodu. Přírůstek hmotnosti by neměl být nikterak drastický.

3) Následkem náročné fyzické zátěže je poškození svalových tkání. Proces obnovy těchto tkání je provázen mírným zavodněním svalu v průběhu regenerace.  Množství vody opět není nikterak výrazné.

Struktura tréninkového plánu

Trenér by se vás před započetím tréninku měl nejen ze slušnosti zeptat, jak se cítíte a zda se neobjevila nějaká  skutečnost, jež by bránila tréninku, který pro vás má připravený. Pokud byste uvedl/a například informaci, že vás dnes bolí kolena, pak by asi nebylo úplně vhodné je zatěžovat. Je ovšem nutné podotknout, že byste se neměli zbytečně vymlouvat.

A jak by trénink měl vypadat?

 • Kardio na zahřátí
  1. Volba trenažeru není pouze otázkou preferencí. Je potřeba zohlednit i dispozice jedince. Například veslování určitě nebude vhodné pro hyperkyfotika. I zde by vám trenér měl říci, jak by pohyb měl vypadat, alespoň při prvním tréninku. Je nutné podotknout, že po dobu trénování za vás nese odpovědnost váš trenér. Pokud nebude přítomen celému tréninku (například odběhne někoho pozdravit) a vám se něco stane, je to jeho problém. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že standardně je osobní trénink naplánován na 55 minut. Tedy kardio na zahřátí a na konci tréninku, součástí tréninku není.
 • Rozkroužení
  1. Rozkroužením končetin dojde k „promazání“ kloubů synoviální tekutinou. Svaly, vazy a klouby přejdou do režimu práce a připraví se na nadcházející zátěž. Díky této činnosti se výrazně sníží riziko úrazu.
 • Mobliziace a následná stabilizace problematických partií
  1. Mobilizací lze označit soustavnou činnost vedoucí ke zlepšení vzájemného postavení kloubních částí s dlouhodobým cílem dostat se do optimální „fyziologické“ polohy.
  2. Po mobilizaci je vždy nutná stabilizace!
 • CORE
  1. Core neboli svaly středu těla, jsou jedny z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější vůbec. Posilování svalového korzetu by nemělo být pouze z estetických důvodů. Jak je známo, síla vychází ze středu těla a proto je nutné udržovat tyto svaly (především spodní vrstvy těchto svalů) v perfektní kondici.  Pravidelným a správným posilováním dojde ke zlepšení držení těla, zajištění stability pro posilování periferií těla, snížení rizika úrazu a v neposlední řadě i k zúžení pasu. Neopomenutelným benefitem pravidelného posilování středu těla je účinek proti bolesti zad, kterou trpí stále větší procento lidí.
 • Vlastní tréninková jednotka – cviky stanovené v tréninkovém plánu prováděné pod dohledem trénera
 • Kardio pro „vyšlapání“
  1. Pokud máte za cíl redukci tukové tkáně, je Kardio po tréninku skvělý pomocník. Můžete během něj také spotřebovat laktát, uvolněný během tréninku. Procvičené svaly budou tedy druhý den méně bolestivé.

Průběh tréninku

Profesionalita

 • Pokud si platíte osobního trenéra, měl by se v čase, za který platíte, věnovat výhradně vám. To, že se trenér pozdraví se známými v posilovně  prohřešek není. Pokud ale odbíhá na několik minut, rozhodně to není v pořádku.
 • Z každého tréninku by si trenér měl vytvořit zápis o tom, co jste cvičili a s jakými váhami, aby se na dalším podobném tréninku neptal, co jste dělali minule.
 • Trénink by měl být opravdu tréninkem a ne povídáním s kamarádkou u kafíčka. Komunikace je důležitá, ale oba jste v posilovně kvůli vašim cílům.
 • Trenér by neměl být pouze počítadlem opakování a sérií.
 • Používání mobilního telefonu při osobním tréninku je jednoznačně neprofesionální.
 • Technika, technika a opět technika. Alfa – omega každého tréninku je správné zvládnutí cviků.
  • Pokud jste nikdy necvičili, poprvé by vám cvik měl být demonstrován trenérem. S informacemi na co si dát pozor, k čemu dochází, jak správně dýchat.
  • K nastavení klienta do správné pozice by trenér nikdy neměl používat sílu.
  • K navigaci by měl používat výhradně slovní instrukce. Výhodou správných instrukcí je aktivace hlubších vrstev svalstva, například u cvičení břicha.
  • Slovní instrukce by měly převažovat nad navigací doteky.
  • Doteky mají své opodstatnění při nastavování problematických míst a při dodržení vzdálenosti jednotlivých segmentů v celém rozsahu pohybu.
  • Trenér by se vás nikdy neměl dotýkat na intimních partiích. Pokud je toto nutné, měl by k doteku využít vaši ruku, na kterou položí svou nebo pohyb demonstrovat na sobě.
 • Sepsané to vypadá vážně složitě, jak by to vypadalo ve skutečnosti? Tak jak to je v našich videích o správné technice na kanálu YT. Instrukce pro veslování by mohly být například : „Posaďte se na lavičku. Chodidla jsou na šířku kyčlí a vůči sobě rovnoběžně, kolena mírně pokrčená. Sedací kosti pusťte pocitově do lavičky. Uchopte adaptér paralelním úchopem. Napřimte hrudník, hlavu držte v prodloužení páteře, ramena spusťte dolů a do šířky a začněte přitahovat adaptér směrem ke spodku hrudního koše. Ramena jsou fixovaná. Lopatky se nehýbají, pohyb provádějte pocitově přes lokty, kdy lokty táhněte lehce do země.“
 •  Takto by měla vypadat navigace pohybu pro běžného klienta, pokud by techniku nezvládal. Je možné využít dalších instrukcí, případně doteků. Každý z kroků v navigaci má svůj důvod.
 • Chybně provedená instruktáž by mohla vypadat asi takto: „Posaďte se na lavičku, támhle opřete nohy, chyťte adaptér a začněte ho přitahovat.“ K tomu by si za vás trenér mohl postavit, chytit vás za ramena a tlačit je silou dolů, v horším případě ještě vložit koleno mezi lopatky a držel silou ramena fixovaná. Jestli si myslíte, že to není možné, pak věřte, že je. Za ty roky, co trénuji, jsem se s tímto tipem přístupu setkal mnohokrát. Bohužel toto je ta lepší varianta, kdy se vám trenér opravdu věnuje. Může se stát, že jen počítá opakování a mezitím dělá něco na mobilu.

Cena za trenérské služby

Cena za služby, poskytované trenéry, je závislá na rozsahu poskytovaných služeb, na jejich úrovni a samozřejmě i na tom, kde si trenéra najmete. Pokud to bude hlavní město, dá se očekávat, že cena bude někde jinde než v menším městečku.

Setkal jsem se s trenérem, jež si účtuje 50 Kč za trénink. Nutno podotknout, že trénuje několik klientů najednou.

Za běžnou cenu lze považovat částku od 300 Kč/trénink do 2 500 Kč/trénink. Běžné jsou i rámcové smlouvy, kdy se klient s trenérem domluví na částce za určité období trénování bez ohledu na počet tréninků a služby kolem, s cílem maximalizace flexibility trenéra pro zajištění kompletního servisu klientovi se snahou naplnit smluvené cíle. Vše záleží na domluvě a důvěře.

Dalším kritériem pro cenu je samozřejmě trenérovo vzdělání. Nelze očekávat stejnou cenu u trenéra, který zaplatil za své vzdělání 12 000Kč a u toho, kdo svým znalostem věnoval stovky tisíc a několik let.

Pomohl vám článek s výběrem trenéra? Neváhejte nám zaslat své zkušenosti s trenéry na info@fittideacademy.cz.

 

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *